-->

Kunci Jawaban Post Test Modul 6 Dokumentasi Projek Topik Projek penguatan Profil Pelajar Pancasila SD/Paket A

 Kunci Jawaban Post Test Modul 6 Dokumentasi Projek Topik Projek penguatan Profil Pelajar Pancasila SD/Paket A

1. Sebagai guru, kita dapat membuat catatan untuk merekam proses pembelajaran projek murid secara berkelanjutan. Catatan ini dinamakan …

a. Catatan para guru
b. Catatan bersama guru
c. Jurnal pendidikan
d. Buku bersama
Kunci jawaban: c (Jurnal pendidikan)

2. Bagaimana pemilihan hasil karya untuk dimasukkan dalam portofolio murid?
a. Guru yang memilihkan
b. Murid yang memilih sendiri hasil karyanya yang dimasukkan dalam portofolionya
c. Teman-teman yang memilihkan semua hasil karya untuk dimasukkan ke dalam portofolio murid
d. Semua benar
Kunci jawaban: b (Murid yang memilih sendiri hasil karyanya yang dimasukkan dalam portofolionya)

3. Berikut adalah contoh penulisan catatan proses dalam rapor projek murid. Contoh penulisan yang tepat adalah…
a. Randy terlihat malas dan tidak mengikuti belajar projeknya
b. Randy dapat terus berkontribusi untuk menyumbangkan ide-idenya dengan dukungan guru dan teman-temannya
c. Randy belum mampu untuk menyuarakan suaranya
d. Sepertinya, Randy perlu bantuan untuk membuat portofolio
Kunci jawaban: b (Randy dapat terus berkontribusi untuk menyumbangkan ide-idenya dengan dukungan guru dan teman-temannya)

Itulah penjelasan singkat kami kali ini mengenai Kunci Jawaban Post Test Modul 6 Dokumentasi Projek Kurikulum Merdeka Terbaru, semoga bermanfaat.

Baca Juga Topik 5 Projek penguatan Profil Pelajar Pancasila SD/Paket A

Modul 1 Projek dan Profil Pelajar Pancasila

Modul 2 Tema Projek SD

Modul 3 Merancang Projek Penguatan Profil Pancasila

Modul 4 Merancang Modul Projek SD

Modul 5 Pelaksanaan Projek SD

Modul 6 Dokumentasi Projek

Modul 7 Evaluasi Projek

Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter